Optredens

 1. Tenminste één van de inschrijvers is afkomstig uit/woonachtig in een van de Cultuurpactgemeenten, heeft Veluwse roots of andere Veluwse banden.
 2. De aanmelding betreft een podiumact: muziek, dans, zang, theater, cabaret, e.d. Iedereen die op (amateur)kunstige wijze het publiek wil en kan vermaken is welkom.
  Beeldend kunstenaars, schrijvers en dichters zijn welkom, mits het werk is ingekleed in een podiumact, presentatie of voordracht.
 3. Het optreden duurt minimaal 10 en maximaal 30 minuten. Ieder wordt strikt gehouden aan aanvangs- en eindtijden (zie ook punt 5).
 4. Overstekend Wild zoekt vooral optredens in klein verband: in je eentje, duo’s, kwartet, bands en kleine groepen (tot ongeveer 12 deelnemers).
  Grote koren en orkesten alleen met bijzonder karakter (projectkoor of –orkest, bijzondere samenstelling, introductie van een nieuw koor/orkest, e.d.) of plaatsing onder voorbehoud van geschikte en voldoende grote locaties in betreffende gemeente.
 5. Je optreden is op de uitvoeringsdag de hele dag beschikbaar en wordt door de organisatie meerdere malen ingepland (minimaal 2, maximaal 5 keer).
 6. In de zomermaanden koppelt de organisatie de aangemelde optredens aan de locaties volgens aangegeven condities/wensen op het aanmeldingsformulier. Begin september wordt ieder persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn/haar locatie.
  Bij aanmelding van je optreden ga je op voorhand accoord met de toegewezen locatie. Vul daarom het aanmeldformulier zo nauwkeurig mogelijk in.
 7. Overstekend Wild gaat in principe uit van akoestische acts en/of optredens in de ruwe vorm. Kun/wil je niet zonder techniek, dan gaan we er van uit dat je hiervoor zelf zorgdraagt en ons daarvan op de hoogte stelt via het aanmeldformulier (e.e.a. in verband met locatie-condities, benodigd vloeroppervlak en mogelijkheden voor laden/lossen).
 8. Vul je bij aanmelding geen voorkeur in voor een dorp/stad, dan ga je automatisch accoord met de toegewezen uitvoeringsplaats; vaak het dichtst bij de eigen woonplaats afhankelijk van geschikte locaties.
 9. Uiterste inschrijfdatum: 15 augustus 2012.
 10. Na afloop van festival Overstekend Wild ben je uitgenodigd voor de nazit met een drankje en gezamenlijke maaltijd tot besluit voor alle deelnemers, medewerkers en locatie-aanbieders. We rekenen op je komst.
 11. De toegewezen locatie laat je na optreden achter zoals je deze hebt aangetroffen.
 12. Je lift mee op de centrale publiciteit van Overstekend Wild.
  Maak andersom ook zoveel mogelijk reclame voor het festival; iedereen is gebaat bij veel publiek.
  Op de uitvoeringsdag is het toegestaan ook eigen PR te voeren (flyeren, CD-verkoop of bijvoorbeeld op ludieke wijze de aandacht vestigen op je optredens).
  Het is niet toegestaan anderszins inkomsten uit je optreden te genereren. Overstekend Wild is een gratis festival.
 13. Zo spoedig mogelijk na aanmelding ontvangt de organisatie minimaal één foto van ongeveer 300 dpi + 2-4 regels PR-tekst voor in het uiteindelijke programma/ -krant, website en social media.