Medewerker

 1. Overstekend Wild zoekt vrijwilligers voor diverse taken:
  - PRmedewerkers
  - Flyeraars en Posterplakkers
  - Chauffeurs voor verspreiding in de regio (benzinekosten worden vergoed)
  Zo groot mogelijke verspreiding van flyers, posters en ander PR materiaal in overleg met lokaal contactpersoon. E.e.a. in maart/april en september/oktober.
  En/of tijdens festivaldag: zaterdag 13 oktober 2012. 

  Gastheren/-vrouwen
  Zorgdragen voor de ter beschikking gestelde locatie, publiek en artiesten ontvangen, turflijsten en stickeractie bijhouden, tijden bewaken en de goede sfeer bewaren.

  Organisatiemedewerkers
  Bij de centrale info-stand programma’s en ander PR-materiaal uitreiken en enthousiaste vraagbaak en wegwijzer voor het publiek. Tevens assisteren bij de (organisatie van) de afterparty.

  Bouwers en sjouwers
  Op en/of rondom festivaldag distributie van festivalmateriaal, aanbrengen festivalaankleding (spandoeken e.d.) en na afloop helpen opruimen.

 2. Als medewerker werk je mee aan de naamsbekendheid/goede naam van festival Overstekend Wild.
 3. Na afloop van de festivaldag zijn alle medewerkers van harte welkom op de Overstekend Wild-nazit en de gezamenlijke maaltijd tot besluit.