Locatie

 1. De locatie bevindt zich in het centrum van Ermelo, Hattem, Scherpenzeel of Wezep.
 2. De locatie biedt plaats aan minimaal 8 toehoorders + artiest(en) en beschikt over – danwel is in de directe nabijheid van – stromend water, elektriciteit en sanitaire voorziening.
 3. De locatie wordt op zaterdag 13 oktober overdag ter beschikking gesteld aan festival Overstekend Wild en levert een gastheer/-vrouw vrijgesteld van andere taken rondom optredens. Voorafgaand aan het festival woont gastheer/-vrouw een instructieavond bij (datum wordt vroegtijdig bekendgemaakt).
 4. Overstekend Wild draagt zorg voor voldoende aandacht en PRmateriaal.
  Het is de locatiehouder toegestaan eigen publiciteit te voeren rondom het festival c.q. aanbiedingen of acties te koppelen aan Overstekend Wild door middel van de ‘sticker-actie’ (vermelden op aanmeldingsformulier).
 5. De locatiehouder stuurt na aanmelding fotomateriaal naar Overstekend Wild, waarbij automatisch toestemming is gegeven voor publicatie op website, social media of anderszins, waarbij wetenswaardigheden over betreffende locatie welkom zijn (monument, leuk verhaal, bezocht door beroemdheid, e.d.).
 6. Voorafgaand aan het festival wordt het programma in de Veluwse huis-aan-huisbladen gepubliceerd. Het is mogelijk hierbij uw advertentie (met eventuele actie), tekst of foto te plaatsen. Aanlevering uiterlijk 1 september 2012.
  Tarieven en aanleverspecificaties zijn vanaf 1 mei bekend.
 7. Eind augustus worden de aangemelden optredens aan de ter beschikking gestelde locaties gekoppeld. Eventuele (praktische) voorkeuren kunnen op het inschrijfformulier worden vermeld.
 8. Uiterste aanmelddatum: 1 september 2012.
 9. Na afloop van de festivaldag is de locatie-aanbieder van harte uitgenodigd voor de Overstekend Wild nazit met een drankje en een gezamenlijke maaltijd tot besluit.
  We rekenen op uw komst.