Home

Geen Festival OverstekendeWild 2013

De afgelopen drie jaar heeft het grootste amateurkunstenfestival van de Veluwe de harten van deelnemers en bezoekers veroverd. In 12 gemeentes werd het festival georganiseerd met bijna 1300 artiesten op 180 locaties en bijna 15.000 bezoekers. Indrukwekkende resultaten waar de organisatie, deelnemers en locatiehouder zich op fantastische wijze voor hard hebben gemaakt en ingezet. De hoop was dat dit festival gecontinueerd kon worden, om zichtbaar te maken hoeveel (onzichtbaar) talent de Veluwe bevat. Dit blijkt helaas niet mogelijk.

De huidige samenwerking van Cultuurpact Veluwe, opdrachtgever voor het festival, wordt namelijk niet gecontinueerd. Helaas blijkt dat financiering voor het festival buiten Cultuurpact om niet  gerealiseerd kan worden. Ondanks dat Centrum voor de kunsten ‘t Klooster de organisatie graag weer op zich had genomen, betekent dit een te groot financieel risico voor hen.

Met pijn in het hart moeten we dus afscheid nemen van een veelbelovend festival. Graag willen we iedereen nogmaals bedanken voor jullie medewerking aan het succes van Overstekend Wild.

In de toekomst kan dit kleinschalig festival, op initiatief van gemeenten en in samenwerking met het Servicepunt Amateurkunst NW Veluwe, mogelijk in een andere context en met nieuw te verwerven middelen worden opgepakt en voortgezet. Het Servicepunt Amateurkunst zal in samenwerking met Centrum voor de kunsten ’t Klooster, de contacten met het amateurveld onderhouden en blijven attenderen op mogelijkheden voor amateurs om zich te presenteren in de regio.